Izmjene

Verzija 1.0.3.161

 • Ugrađena funkcija ispis računa na A4
 • Ugrađena funkcija za odgodu plaćanja i napomenu računa
 • Ispravljen bug kod dodjele popusta na POS kasi
 • Ispravljen bug kod unosa komitenata (javljalo da OIB već postoji u bazi)
 • Na zaključku smjene dodano razvrstavnje po sredstvima plaćanja
 • Izmjena parametara kod storniranja računa
 • Dodana mogučnost lite i premium verzije

Verzija 1.0.2.181

 • Ispis po gupama u knjizi šanka
 • Dodana mogućnost odabira po datumu od do u knjizi šanka
 • Ispravljen bug kod brzog brisanja artikla na kasi
 • Ugrađena zaštita na unos duplih barkodova

Verzija 1.0.2.164

 • Na zaključak kase dodan ispis svih prodanih artikala u smjeni
 • Kod pregleda računa dodane rubrike R-x, Storno i JIR

Verzija 1.0.2.141

 • Omogučeno izdavanje fiskalnih računa
 • Dodana mogučnost izdavanja R-x računa
 • Ugrađena funkcija naknadno fiskaliziranje računa
 • Nove opcije korisnika